Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
  

  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

peristeriou_alexandros

Ο Αλέξανδρος Καντώνης γεννήθηκε στην Αμισό του Πόντου το 1907. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Χάλκης το 1937. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1936 και Πρεσβύτερος το 1939. Υπηρέτησε ως Εφημέριος και Ιεροκήρυκας στην Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Στις 21 Νοεμβρίου 1965 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. Στις 22 Μαΐου 1974 εξελέγη πρώτος Μητροπολίτης της νεοσύστατης Μητροπόλεως Περιστερίου.

Εκοιμήθη στην Αθήνα στις 5 Μαΐου 1978.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

xrisostomos

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος (κατὰ κόσμον Γεράσιμος) Ζαφείρης ἐγεννήθη ἐν Ἄρτῃ τῷ 1935. Ἀπεφοίτησεν ἀριστοῦχος ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης τῷ 1960. Μετεξεπαιδεύθη ἐν Γαλλίᾳ καὶ  Γερμανίᾳ, ἀνακηρυχθείς Διδάκτωρ καὶ Ὑφηγητὴς τῆς Θεολογίας εἰς Στρασβοῦργον καὶ Ἀθήνας. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1960, Ἱερεὺς τῷ 1970. Ἐξελέγη Τιτουλάριος Μητροπολίτης Γαρδικίου τῷ 1976 καὶ διωρίσθη Δ/ντὴς τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θέσιν τὴν ὁποίαν διετήρησεν ἕως τοῦ ἔτους 1999. Ἐξελέγη Μητροπολίτης Περιστερίου τῷ 1978. Ἐξεπροσώπησε τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος εἰς πλεῖστα Διορθόδοξα καὶ Διαχριστιανικὰ Συνέδρια. Ἔτυχε πλείστων ἐκκλησιαστικῶν καὶ πανεπιστημιακῶν διακρίσεων.   

'Εκοιμήθη την 7ην Νοεμβρίου 2019.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΥΡΟΣ ΚΛΗΜΗΣ.

peristeriou_klimis

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Κλήμης (κατά κόσμον Δημήτριος Κοτσομύτης) ἐγεννήθη εἰς Αἴπειαν Δήμου Καλαμάτας. Ἀπεφοίτησεν ἀριστούχος ἐκ τῆς Θεολογικῆς καί τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς (Τμῆμα Νεοελληνικῶν καί Βυζαντινῶν Σπουδῶν) τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Μετεξεπαιδεύθη ἐπί τετραετίαν εἰς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Μονάχου.

Ἐκάρη Μοναχός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Σαγματά τήν 15ην Αὐγούστου 1982 καί τήν 23ην τοῦ ἰδίου μηνός ἐχειροτονήθη Διάκονος, ὑπό του τότε Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας, καί νῦν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, κ. Ἱερωνύμου. Ὑπηρέτησε παραλλήλως ἐπί εἰκοσαετίαν, ἀπό του 1999 ἕως το 2019, εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς Γραμματεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως, τῶν Εἰδικῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Χριστιανικῶν Μνημείων καί Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, καί ἀπό τοῦ 2008 ὡς Β’ Γραμματεύς καί ἐν συνεχείᾳ Α’ Γραμματεύς Πρακτικογράφος Αὐτῆς. Την 10ην Ὀκτωβρίου 2014 διωρίσθη Ἀρχιγραμματεύς της Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἐξελέγη ὑπό τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Μεθώνης. Τήν 20ήν Μαρτίου 2019 ἐξελέγη ὑπό τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης Περιστερίου. 

Εκοιμήθη την 14 Αυγούστου 2021.