Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022
  

  Ἅγιος Κωνσταντῖνος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Πευκών & Ανθέων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
210-5010312

ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ:


Πρωτ. Διονύσιος Κουτσονικολής

Οικ. Γεώργιος Βετουλάκης


email: naosagiwnkwnstantinoukaielenis@gmail.com