Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021
  

  Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2105775991

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Μεσσηνίας 1

   ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ:


Αρχιμ. Κύριλλος Πάρης

Πρεσβ. Γεώργιος Βικέντιος