Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021
  

  Ὕψωσις Τιμίου Σταυροῦ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηφαίστου 3

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210-5722850

   ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ:

Πρωτ. Κωνσταντίνος Χατζηγιάννης

Οικ. Γεώργιος Παπαδόπουλος

Αρχιμ. Γρηγόριος Σούμπασης