Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022
  
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα » Νέα »
  ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

GRIGORIOS_PAPATHOMAS

Ἡμέρα χαρμόσυνος ἡ 8η Ὀκτωβρίου 2021 γιά τήν καθ' ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολη Περιστερίου, καθώς ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέλεξε τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Γρηγόριο Παπαθωμά Νέο Μητροπολίτη Περιστερίου.


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δ. Παπαθωμάς γεννήθηκε τό 1960 στά Νάματα Ἀσκίου-Βοίου Κοζάνης καί εἶναι Καθηγητής τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου στό Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό 2010, στό Ὀρθόδοξο Θεολογικό Ἰνστιτοῦτο Ἁγίου Σεργίου Παρισίων ἀπό τό 1994, καθώς καί στό Εὐρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Διδακτορικῶν Σπουδῶν ΣΩΚΡΑΤΗΣ-GRATIANUS (Παρίσι XI) ἀπό τό 2000.

Σπούδασε Θεολογία καί Νομική στή Θεσσαλονίκη καί στό Παρίσι (Master, Διδακτορικό καί Μετα-Διδακτορικό [Ὑφηγεσία] στήν Θεολογία καί τήν Νομική).

Ὡς κληρικός, ὑπηρέτησε στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί στήν Αὐτόνομη Ἐκκλησία τῆς Ἐσθονίας.

Στήν 25ετία πού ἔζησε στό ἐξωτερικό, δίδαξε σέ 20 Πανεπιστήμια τριῶν Ἠπείρων (Εὐρώπης, Ἀσίας καί Ἀφρικῆς) καί εἶναι συγγραφέας 21 βιβλίων καί ἄνω τῶν ἑκατό (100) ἐπιστημονικῶν ἄρθρων, σέ ἑλληνικά καί ξένα περιοδικά, μέ ἱστορικό, θεολογικό καί θρησκειολογικό περιεχόμενο καί μέ ἀντικείμενα τῆς εἰδικότητάς του, πού εἶναι τό Κανονικό Δίκαιο, τά ὁποία μεταφράστηκαν σε 16 διαφορετικές γλώσσες.

Τέλος, ἔχει συμμετάσχει σέ περίπου 90 ἐπιστημονικά Συνέδρια μέ εἰσήγηση μέχρι σήμερα στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, ἑνῶ εἶναι Ἐπιστημονικός Διευθυντής σέ τρεῖς ἐκδοτικές Ἐπιστημονικές Σειρές.