Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022
  
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα » Νέα »
  ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΟΡΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 6.9.2020

IMG_20200906_194334

Ἱστορική ἡμέρα σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου γιά τό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου ἀλλά καί γιά ὁλόκληρη τήν Μητρόπολή μας ἀφοῦ μέ τίς ἄοκνες καί ἐπίπονες ἐνέργειες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Κλήμεντος τό Παρεκκλήσιο τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἀνυψώθηκε σέ Ἐνορία.

Μέσα σέ κλίμα πνευματικῆς χαρᾶς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προσῆλθε στόν Ἱερό Ναό τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων φέρων ἐπί τοῦ στήθους του τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Ἐφέστιον Εἰκόνα τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.

Ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς καί οἱ Διάκονοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐν πομπῇ μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο καί τόν εὐσεβῆ λαό εἰσῆλθαν στόν Ἱερό Ναό τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ὅπου ἐψάλλη Δοξολογία καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνωσε εἰδικές ἱκετήριες εὐχές πρός τόν Κύριο διά τήν σύστασιν τῆς νέας αὐτῆς Ἐνορίας καί ἔχρισε τήν ἱεράν ἐφέστιον εἰκόνα μέ Ἅγιο Μύρο διαβάζοντας τήν σχετική εὐχή.

Στή σύντομη προσλαλιά του πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα ἀνέπτυξε μέ ἄκρως θεολογικό λόγο τήν οὐσία καί τήν ἀξία τῆς Ἐνορίας ὡς ζωντανό πνευματικό κύτταρο στήν ζωή τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας ὡς Σώμα Χριστοῦ καί εὐχαρίστησε τό Πανάγαθο Κύριο πού ἐπεφύλαξε αὐτή τήν πνευματική χαρά γιά τήν Μητρόπολη Περιστερίου καί τόνισε πώς ἡ παρουσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στό μέλλον θά φαίνεται μέσῳ τῶν ἔργων της, πού ἔχουν κύριο σκοπό καί μέλημα τήν πνευματική πρόοδο τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τοῦ Περιστερίου.

Τέλος, εὐχαρίστησε ὅλους ὅσους συνέβαλλαν στήν ἐπίτευξη καί ὑλοποίηση τοῦ ἱστορικοῦ τούτου γεγονότος γιά τήν τοπική Ἐκκλησία μας, ἰδιαιτέρως δέ, τήν Ἱεράν Σύνοδον, τήν Ὑπουργό Παιδείας κα Κεραμέως, τόν Δήμαρχο Περιστερίου κ. Παχατουρίδη καί τό περί αὐτοῦ Δημοτικό Συμβούλιο γιά τήν ἀγαστή συνεργασία μεταξύ Δήμου καί Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τούς ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. Κύριλλο Πάρη καί π. Γεώργιο Βικέντιο γιά τήν ἄψογη διοργάνωση καί ὅλους τούς κληρικούς καί λαϊκούς πού παρευρέθησαν καί μετεῖχαν σέ αὐτή τήν πνευματική χαρά τῆς Μητροπόλεως μας.

Στή συνέχεια ἀκολούθησε σχετικό κέρασμα γιά ὅλους τούς παρευρισκομένους στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

IMG_20200906_194452

IMG_20200906_194734

IMG_20200906_195742

IMG_20200906_200849

IMG_20200906_202807

IMG_20200906_204911