Δευτέρα 16 Μαΐου 2022
  
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα » Νέα »
  5η ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ

IMG_c95cc27e1d7f88641b9e1e1fd3b75ecc_V

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ στά πλαίσια τῶν Γενικῶν Ἐπιμορφωτικῶν Συνάξεων τήν Δευτέρα 16η Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη ἱερατική σύναξις γιά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος- Δ΄ Ἱερατική Σύναξις ἀπό τήν ἡμέρα ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Τό πρωί τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Κλήμεντος, παρουσίᾳ ἁπάντων τῶν ἱερέων καί διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος παρέθεσε πρωινό σέ ὅλους ἱερεῖς καί διακόνους στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἐπισκοπείου.

Ἐν συνεχείᾳ στήν αἴθουσα ἱερατικῶν συνάξεων πραγματοποιήθηκε ἡ Ἱερατική Σύναξις ὅπου ἀρχικά ὁ Σεβασμιώτατος ἐνημέρωσε τό ἱερατικό σῶμα γιά τρέχοντα ἐκκλησιαστικά θέματα καί ἀνακοίνωσε τήν ἵδρυση ἐπισήμως ἀναγνωρισμένου ἀπό τό κράτος Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Στή συνέχεια, τόν λόγο ἔλαβε ὁ Ὑπεύθυνος Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Νεκτάριος Δημητριάδης, ὁ ὁποῖος καί ἀνέπτυξε τό θέμα τῆς ποιότητος τοῦ ἔργου τῆς κατηχήσεως στήν Ἱερά μας Μητρόπολη. Ἀπεφασίσθη δέ, ὅπως τήν προσεχῆ Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου πραγματοποιηθεῖ γενική Σύναξη Ὑπευθύνων Νεότητος.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐνημέρωσε τούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τήν ἵδρυση εἰδικοῦ Ταμείου ἀρωγῆς ἀπόρων ἀριστευσάντων πρωτοετῶν φοιτητῶν, οἱ ὁποῖοι καί θά λαμβάνουν τίς ὑποτροφίες σέ εἰδική τελετή τήν ἡμέρα τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβασμιωτάτου. Τά ἔσοδα τοῦ ἐν λόγῳ Ταμείου θά προέρχονται ἀπό τά λεγόμενα “φιλότιμα” τῶν πιστῶν στίς διάφορες παραστάσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος καί παρέδωσε τά πρῶτα 1500€ στόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο καί ὅρισε εἰδική ἐπιτροπή συγκροτημένη ἐκ τῶν Γ.Α.Ε. π. Ἐλευθερίου Κουναλάκη, τοῦ Διακόνου π. Κωνσταντίνου Κολιπέτσα καί τοῦ Διακόνου π. Ἰλαρίωνα Κάμπρα, συνδέσμου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ τήν μαθητική κοινότητα.

Ἀκόμη, οἱ ἱερεῖς ἐνημερώθηκαν ἀπό τόν Ὑπεύθυνο τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου Ἀρχιμ. Ἐλισσαῖο Σουλιέ περί τῆς λειτουργίας τῶν καθημερινῶν Συσσιτίων “ὁ Διατρέφων” καί ὁρίσθη γενική σύναξις τῶν προέδρων τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων τήν Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ.

Ἐπίσης, ἀπεφασίσθη ὁ προγραμματισμός τῆς πρώτης συνάξεως πρεσβυτερῶν ἀπό ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐντός τῶν ἑπομένων μηνῶν καί ἡ διάθεσις ἡμερολογίων τσέπης τοῦ ἔτους 2020 ὡς εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου σέ ὅλους τούς Ναούς τῆς Μητροπόλεως μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς ἱερεῖς καί διακόνους τῆς Μητροπόλεως του γιά τήν παρουσία τους καί εὐχήθηκε τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος νά ἀποτελέσει μία νέα ἀρχή πνευματικῆς προόδου γιά τήν Ἱερά μας Μητρόπολη.

IMG_254ab210c509d0b042b4d01dd3973c1f_V

IMG_20191105_082445

IMG_20191105_085507