Δευτέρα 16 Μαΐου 2022
  
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα » Νέα »
  ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

Μήνυμα

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περιστερίου

κ.κ. ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ


Πρός

τούς μαθητές τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Σχολικοῦ Ἔτους.


Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019


Ἀγαπητά μου παιδιά, μαθητές καί μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς πόλεως καί τοῦ Δήμου Περιστερίου.

Μέ ἀφορμή τή σημερινή ἡμέρα, πού εἶναι ἡ πρώτη τοῦ νέου Σχολικοῦ Ἔτους καί μόλις τελέσθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, θά ἤθελα παιδιά μου, νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας, ἀλλά δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπισκεφθῶ σήμερα ταυτόχρονα τά 22 Γυμνάσια καί τά 21 Λύκεια, γι΄ αὐτό μ΄ αὐτό τό σύντομο χαιρετισμό μου σᾶς ἀπευθύνω ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές σ΄ ὅλους σας καί στόν καθένα προσωπικά. Νά ἔχετε ὑγεία ἐσεῖς καί οἱ καλοί γονεῖς σας, οἱ ἀκούραστοι καί εὐγενεῖς καθηγητές σας γιά νά μπορέσετε καί ἐφέτος νά πραγματώσετε τό ἀγαθόν τῆς Παιδείας.

Πρέπει νά ὁμολογηθεῖ ὅτι τό Σχολεῖο μαζί μέ τήν οἰκογένεια εἶναι οἱ κυριώτεροι χῶροι ἀγωγῆς. Στίς μέρες μας ὅμως ἔχουν ἀναπτυχθεῖ καί ἄλλοι παράγοντες ἀγωγῆς μέ μεγάλη δύναμη ἐπιβολῆς πού παρέχουν γνώσεις καί ἐμπειρίες, ἀλλά δυστυχῶς πολλές φορές διαστρεβλώνουν τήν προσωπικότητα τοῦ νέου. Τοῦ δημιουργοῦν ψευδαισθήσεις, εἰκονική πραγματικότητα καί τόν συντονίζουν σέ τρόπους ζωῆς πού δέν ἀνταποκρίνονται στή φύση του. Οἱ σημαντικότεροι ἀπ΄ αὐτούς τούς παράγοντες εἶναι τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης καί ἡ τηλεόραση. Μαγνητίζουν καί καθηλώνουν τόν νέο καί ἔτσι αὐτά τά μέσα γίνονται ἕνας πολυμήχανος κατ' οἶκον δάσκαλος χωρίς σχολικές διακοπές καί ἀργίες. Τό Σχολεῖο, ἡ οἰκογένεια καί ἡ Ἐκκλησία ὀφείλουν μέ ἐπιτυχία νά ἐργασθοῦν στό πεδίο τῆς ἀγωγῆς τῶν νέων μας. Γι΄ αὐτό θά ἤθελα νά σᾶς τονίσω ὅτι ἡ Παιδεία καί ἡ Μόρφωσή σας δέν μπορεῖ καί δέν πρέπει νά ταυτίζεται, ἁπλᾶ καί μόνο στή συλλογή πληροφοριῶν ἤ στή συσσώρευση ξηρῶν γνώσεων. Ἡ μόρφωση καί ἡ ἀγωγή μεταδίδεται πρωτίστως μέσα ἀπό τήν προσωπική ἐπικοινωνία καί σχέση τοῦ μαθητῆ καί τοῦ καθηγητῆ. Εἶναι μετάδοση πείρας καί ἔχει χαρακτῆρα προσωπικό. Τά τεχνικά μέσα καί οἱ μέθοδοι κάνουν ἁπλῶς πιό ἀποδοτική αὐτή τή σχέση.

Ἀγαπῆστε καί καλλιεργῆστε αὐτή τή σχέση. Νά γίνετε ὥριμα πρόσωπα, μαθητές μέ παιδεία καί ἦθος· καί σ' αὐτή τήν προσπάθεια σας, τόσον ὁ νέος Μητροπολίτης σας, ὅσον καί ἡ τοπική Ἐκκλησία τοῦ Περιστερίου θά εἴμεθα κοντά σας, γνήσιοι συνοδοιπόροι σας, εὐχόμενοι καί προσευχόμενοι γιά ὑγεία, πρόοδο καί ἐπιτυχία στούς στόχους σας.


Εὐλογημένη Σχολική Χρονιά!