Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022
  
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα » Νέα »
  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

fro5

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Κλήμης τήν Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 ἐπισκέφθηκε τό Κοινωνικό Φροντιστήριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό “Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου”.

Ὁ ὑπεύθυνος τῶν Κοινωνικῶν Φροντιστηρίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Ἀλέξανδρος Ζαρίκος ἐνημέρωσε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν πορεία τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἱδρύσεως του καθώς καί γιά τίς πολλές ἐπιτυχίες τῶν μαθητῶν πού φοιτοῦν σέ αὐτό.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐμφανῶς συγκινημένος καί ἱκανοποιημένος διά τήν παρουσίαν τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ ἔργου στήν Μητρόπολή μας ἀπηύθυνε λόγον ἀγάπης καί πνευματικῆς οἰκοδομῆς στούς μαθητές καί ἐθελοντές καθηγητές πού εἶχαν κατακλύσει τήν αἴθουσα τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου.

Τέλος, εὐχαρίστησε καί ἐπαίνεσε τόν ὑπεύθυνο ἱερέα π. Ἀλέξανδρο καθώς καί τούς ἐθελοντές καθηγητές πού στηρίζουν τό ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

fro2

fro4

fro3

fro1