Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022
  
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα » Νέα »
  1η ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ

Σήμερα 19 Ἀπριλίου 2019, πρώτη ἡμέρα μετά τήν ἐνθρόνιση του, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Κλήμης μετέβη εἰς τό Δημοτικόν Κοιμητήριον τῆς Πόλεως μας ὅπου καί ἐτέλεσε Ἱερόν Τρισάγιον μέ ἀρκετούς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως ἐπί τοῦ τάφου τοῦ πρώτου προκατόχου του Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Περιστερίου κυροῦ Ἀλεξάνδρου Καντώνη.

trisagio2

trisagio


Εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν κεκοιμημένων χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀναπαύονται εἰς τό Δημοτικόν Κοιμητήριον.

trisagio3

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη διά πρώτην φοράν εἰς τό Ἐπισκοπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου ὅπου στήν εἴσοδον τόν ἀνέμεναν οἱ Ἱερεῖς του.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνῆλθε εἰς τήν οἰκία τοῦ ἀσθενοῦντος προκατόχου του Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου ὅπου ἔλαβε τήν εὐχή του. Μέσα σέ ἔντονα φορτισμένο συγκινησιακό κλίμα οἱ δύο Μητροπολῖτες ἀντήλλαξαν λόγους ἀγάπης καί εὐχές.

IMG_20190419_150848

Κατόπιν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Κλήμης εἶχε την πρώτη ἱερατική σύναξη μέ τούς ἱερεῖς του στήν αἴθουσα συνάξεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε στούς ἱερεῖς τό πρόγραμμα τῶν λειτουργικῶν ὑποχρεώσεων του διά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα καί διά τήν Διακαινήσιμον ὅπου καί εὐχήθηκε στούς πατέρες τά δέοντα διά τήν μεγάλην ἑορτήν τοῦ Πάσχα. Ἅπαντες οἱ ἱερεῖς ἐξέφρασαν εἰς τόν Σεβασμιώτατον τήν χαράν τους διά τήν πρώτην ἐπικοινωνίαν τους με τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην τους. Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος αὐτοῦ ὁ Σεβασμιώτατος μαζί μέ ὅλους τούς Ἱερεῖς καί τούς διακόνους εἶχαν τήν εὐκαιρίαν τῆς πρώτης ἀναμνηστικῆς φωτογραφίας εἰς τά προπύλαια τῆς εἰσόδου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου.

sinaxi_peristeri