ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΑΣΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΑΣ

Αγ. Αναστασίας & Μαυρογένους - 12136 Περιστέρι Ε-mail: [email protected]

Πρωτοπρ. Απόστολος Καμπουρόπουλος

Πρωτοπρ. Λάμπρος Τσάκαλος

Πρωτοπρ. Στυλιανός Ταξάκης

Πρωτοπρ. Νικόλαος Σαρλάς

Ο Ιερός Ναός τής Αγίας Αναστασίας της Πατρικίας βρίσκεται στην περιοχή Λόφος Αξιωματικών Περιστερίου.

Η ίδρυση της ενορίας ξεκίνησε την 21ην Νοεμβρίου 1960. Τον Δεκέμβριο του 1960 πραγματοποιήθηκε η θεμελίωση του προσωρινού Ι. Ναού ο οποίος λειτουργούσε ως Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω. Το 1972 ιδρύθηκε η Ενορία της Αγίας Αναστασίας της Πατρικίας.

Ο θεμέλιος λίθος τέθηκε την 19ην Απριλίου 1981 και την 2αν Νοεμβρίου 1997 τελέσθηκαν τα εγκαίνια του Ιερού Ναού.

Η εξωτερική όψη του περικαλλούς Ιερού Ναού της Αγίας Αναστασίας της Πατρικίας