Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020
  

  ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Κλήμης

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καί Θεοσώστου Μητροπόλεως Περιστερίου


Πρός

ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα.


Ἡ σημερινή εὐχαριστιακή μας σύναξη -τήν 1η ἡμέρα τῆς ἀνατολῆς τοῦ νέου χρόνου - μᾶς δίνει τήν ἀφορμή γιά μερικές ἐπίκαιρες σκέψεις γύρω ἀπό δύο βασικές θεολογικές ἔννοιες Ἑορτή καί Χρόνος. Μιᾶς καί ἑορτάζουμε σήμερα τήν ἑορτή τοῦ Μεγάλου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας Ἁγίου Βασιλείου καί διανύουμε μόλις τήν 1η ἡμέρα τοῦ νέου Ἐνιαυτοῦ τῆς Χριστότητος τοῦ Κύρίου.


περισσότερα...

  ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Κλήμης

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καί Θεοσώστου Μητροπόλεως Περιστερίου


Πρός

ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα.


Ἀδελφοί μου καί πνευματικά μου παιδιά,


ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ”


ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας. Ἐγεννήθη ὁ Κύριος, ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας ἐπί Καίσαρος Αὐγούστου, γιά νά σώσῃ τόν κόσμο. Ἐγεννήθη τότε, ἀλλά καί γεννᾶται. Αὐτός ὁ ἐνεστώς χρόνος “γεννᾶται”τῆς πρώτης ὠδῆς τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς εἶναι μέ πολλή σοφία τοποθετημένος. Τώρα, σήμερα γεννᾶται ὁ Χριστός· ἑτοίμασε τό σπήλαιο σου -λέγει στόν καθένα μας ὁ Ἱερός ὑμνωδός γιά νά γεννηθεῖ ὁ Χριστός. Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ ἐντός μας σημαίνει νά ζῇ ὁ Χριστός μέσα μας καί 'μεῖς νά ζοῦμε γιά τόν Χριστό ὅπως κατώρθωσε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν ἔγραφε στήν ἐπιστολή του πρός τούς Γαλάτας: “ζῶ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός”, δηλαδή δέν ζῶ ἐγώ ὁ παλαιός φυσικός ἄνθρωπος, ἀλλά ζῆ μέσα μου ὁ Χριστός (Γαλ. β΄,20).