Πέμπτη 23 Μαΐου 2019
  

  Ἐκθέσεις

Εἰς τὴν Ἔκθεσιν Βιοτεχνῶν Περιστερίου συμμετέχει ἡ Ἱ. Μητρόπολις μὲ ἰδικὸν της περίπτερον καὶ ὑλικὸν ἀπὸ τὴν ἐν γένει Λατρευτικήν, Ποιμαντικήν, Φιλανθρωπικήν, Κοινωνικήν, Πολιτιστικὴν αὐτῆς δραστηριότητα. Ὑπεύθυνοι: Πρεσβύτεροι Νεκτ. Δημητριάδης, Γεώργ. Παπαδόπουλος, Ἠλίας Μουστάκης, Ἐμμ. Τζανουδάκης.  Ἀθλητικαὶ Ἐκδηλώσεις

-          -Κατηχητικῶν Συνάξεων  Ἱ.Μητροπόλεως: Ὑπεύθυνος Οἰκον. Πρεσβ. Ἐλευθέριος Κουναλάκης.

-          -Ἀθλητικὰ Τμήματα: Είς Ἱ.Ναούς Ἁγ. Ἀντωνίου, Ἁγ. Ἐλευθερίου, Ἁγ. Ἱεροθέου, Ἁγ. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, Ἁγ. Παύλου, Ἁγ. Μαρίνης, Ἁγ. Τριάδος, Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου, Παμμ. Ταξιαρχῶν (Μάσχα) Παμμ. Ταξιαρχῶν (Παλαιός), Ἁγ. Ἄννης,  Ἁγ. Στυλιανοῦ.

-          -Ἐπραγματοποιήθη τὸ Η΄ Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Εἰς τὸ τέλος τῆς ἀθλητικῆς περιόδου καὶ εἰς εἰδικὴν ἐκδήλωσιν ὁ Σεβασμιώτατος ἀπένειμε κύπελλα εἰς τάς πρωταθλητρίας ὁμάδας καὶ ἀναμνηστικὰ μετάλλια εἰς ὅλους τους ἀθλητάς.  Κοινωνικαί Ἐκδηλώσεις

- Ἐτήσια συνεστίασις ἀγάπης Ἱ. Μητροπόλεως ἀπὸ τοῦ ἔτους 1988 καὶ ἐντεῦθεν.
- Ἐτήσια ἐκδρομὴ  Ἱ. Μητροπόλεως ἀπὸ τοῦ ἔτους 1989 καὶ ἐντεῦθεν.