Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021
  

  Φιλανθρωπική Διακονία

 1. Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον: Διοικεῖται ὑπό 7μελοῦς Δ.Σ.

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης

    Ἀντιπρόεδρος: ὁ Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος ὁ Πρωτ. π. Ἐλευθέριος Κουναλάκης

    Ταμίας: ὁ Ἀρχιμ. π. Ἐλισσαῖος Σουλιές

    Γραμματεύς: Πρωτ. π. Ἀλέξανδρος Ζαρίκος

    Μέλη: Οἰκον. π. Θεόδωρος Ἀσημακόπουλος

      κα Φωτεινή Ἀναγνωστάκη

      κα Χαρίκλεια Ζωγράφου

  2. Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα: 14

  3. Ἔρανος Ἀγάπης: Ὑπεύθυνος ὁ Πρεσβ. π. Ἐμμανουήλ Τζανουδάκης

  4. Κοινωνικά Φροντιστήρια:

  Λειτουργοῦν εἰς τούς ὡς κάτωθι Ἱ. Ναούς:

  1. Μητροπολιτικός Ναός (τμῆμα Λυκείου: 95 μαθητές), 2. Ἁγ. Μαρίνα (τμῆμα Γυμνασίου 30 μαθητές), 3. Ἁγ. Γεώργιος Ν. Ζωῆς (ἐνισχυτική διδασκαλία Δημοτικοῦ καί Α΄ Γυμνασίου: 50 μαθητές)

Ὑπεύθυνος: Πρωτ. π. Ἀλέξανδρος Ζαρίκος

  5. Ἐνοριακά συσσίτια καί πρόγραμμα διανομῆς Τροφίμων:

  Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν λειτουργοῦν, συμφώνως μέ τόν κανονισμόν “Ὁ Διατρέφων” συσσίτια ἐπί καθημερινῆς βάσεως στούς Ἱ. Ναούς καί παρέχουν 470 μερίδες φαγητοῦ:

    1. Μητροπολιτικός Ἱ. Ναός Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, 2. Ἁγ. Παύλου, 3. Ἁγ. Ἀναστασίας, Παμμ. Ταξιαρχῶν Μάσχα, 4. Παμμ. Ταξιαρχῶν Παλαιός, 5. Ἁγ. Ἀντωνίου, 6. Ἁγ. Ἱεροθέου, 7. Ἁγ. Ἐλευθερίου, 8. Ἁγ. Νεκταρίου, 9. Ἁγ. Τριάδος, 10. Ἁγ. Μαρίνης

  Ὑπεύθυνος: ὁ Οἰκον. π. Θεόδωρος Ἀσημακόπουλος

  6. Πρόγραμμα Ἐθελοντικῆς Αἱμοδοσίας:

   Ἐθελοντική Αἱμοδοσία τελεῖται εἰς τούς ὡς κάτωθι Ἱερούς Ναούς:

   1. Μητροπολιτικός Ἱ. Ναός Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, 2. Ἁγ. Ἀντωνίου, 3. Παμμ. Ταξιαρχῶν Μάσχα, 4. Παμμ. Ταξιαρχῶν (Παλαιός), 5. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου, 6. Ἁγ. Ἱεροθέου, 7. Ἁγ. Ἀναστασίας, 8. Ἁγ. Μαρίνης, 9. Ἁγ. Γεωργίου Ν. Ζωῆς, 10. Ἁγ. Κωνσταντίνου, 11. Ἁγ. Ἄννης, 12. Ἁγ. Νεκταρίου.

  Ὑπεύθυνος: ὁ Οἰκ. π. Θεόδωρος Ἀσημακόπουλος