Πέμπτη 23 Μαΐου 2019
  

  Φιλανθρωπική Διακονία

- Κεντρικὸν Ταμεῖον Εὐποιΐας  Ἱ. Μητροπόλεως, και Ε.Φ.Τ. 14.
- Ἐνοριακὰ Συσσίτια Ἀπόρων: Ἱ. Ν. Ἁγ. Αντωνίου, Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος, Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας, Ἱ. Ν. Ἁγ.  Ἱεροθέου, Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν (Μάσχα), Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν (Παλαιός), Ἱ. Ν. Ἁγ. Παύλου Ν. Σεπολίων, Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης, Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου, Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναστασίας, Ἱ.Ν Τιμίου Σταυροῦ, Σύνολον Τροφίμων: 800.
- Ἀνεγείρεται Γηροκομεῖον ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν « ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ», προϋπολογισμοῦ 8.000.000 εὐρώ, καὶ δυναμικότητος 82 κλινών.
- «Ἠλιοπούλειον Ἵδρυμα Ἀποκαταστάσεως Ἀπόρων Κορασίδων».
- «Τράπεζα Αἵματος». Εἰς ἕξ ( 6 )  Ἱ. Ναούς.
- Παιδικοί Σταθμοί: α) Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν (Παλαιός). β) Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης.
- Βρεφονηπιακός Σταθμός ἐργαζόμενης Μητέρας «Ὁ Ἱερὸς  Χρυσόστομος» καί ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ « Ἁγία. Ταβιθά» Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Χρυσουπόλεως.
- Ἀνεγείρεται τό «ΙΔΡΥΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» εἰς τήν περιοχήν τῆς Κηπουπόλεως.
- Ἐκπονήθησαν τά σχέδια καί  ἐπίκειται ἡ ἔναρξις ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱδρύματος διά τήν Κακοποιημένην Γυναίκα, προϋπολογισμοῦ ποσοῦ 22.000.000 ΕΥΡΩ.
- Ἐκπονήθησαν τά σχέδια καί ἐξεδόθη ἡ ἄδεια διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου Νέων προϋπολογισμοῦ ποσοῦ 18.000.000 ΕΥΡΩ.