Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019
  

  Διοίκησις

Ἕδρα: Περιστέρι Ἀττικῆς, Χαλκοκονδύλη καὶ Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 96. Τ.Κ. 121 35.
      Τηλ. Μητροπολίτου 210-5719777 Γραφείων 210-5721148   Fax 210-5748713.


  Στατιστικά Στοιχεία