Πέμπτη 23 Μαΐου 2019
  

  Διοίκησις

Ἕδρα: Περιστέρι Ἀττικῆς, Χαλκοκονδύλη καὶ Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 96. Τ.Κ. 121 35.
      Τηλ. Μητροπολίτου 210-5719777 Γραφείων 210-5721148   Fax 210-5748713.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Γραμματεία – Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε – Ὑπεύθυνος Α.Δ: Πρωτοπρ. Εὐστράτιος Τσόνιας.
Κεντρικόν  Ταμεῖον Εὐποιΐας  -  Ὑπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:Οἰκον.Στυλιανός Ταξάκης.
Λογιστήριον – Η/Υ: Πρωτοπρ. Ἀπόστολος Καμπουρόπουλος καί Κων-νος Σχιζογιάννης.
Γραφεῖον Γάμων –Διαζυγίων: Πρεσβ. Γεώργιος Μπικάκης.
Ὁδηγὸς:Δημήτριος Ζαφείρης.
Εὐπρεπίστρια:Εὐαγγελία Χρήστου.
Γραμματεία Κατηχήσεως: (Τηλ. 210-5772882) κ.Ἀλέξανδρος Κατσιάρας,Πρεσβ. Γεώργιος Βετουλάκης.
Ποιμαντικός Συμβουλευτικός Σταθμός:(Τηλ. 210-5781881) κ. Ἰωάννα Ἀλεβιζοπούλου.
Τεχνική Ὑπηρεσία:Διευθυντής Βασίλειος Τζούμας.

Ἐνοριακοὶ Ἱεροί Ναοί 14. Ἱεροὶ Ναοί (Παρεκκλήσια) 21
Ναός Κοιμητηρίου 1
Ἐφημέριοι: Α΄ 30, Β΄29 , Γ΄8  Δ΄ 3   Διάκονοι 5.
Ἄγαμοι 19. Ἔγγαμοι 51.
Σύνολον Ἱερέων 70. Συνταξιοῦχοι Ἐφημέριοι: 5  Στατιστικά Στοιχεία

- Χειροτονίαι: Διακόνων 2  Πρεσβυτέρων 2.
- Βαπτίσεις 852, Γάμοι 370, Διαζευκτήρια 175.
- Ἀνέγερσις  Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, Στέγης Φοιτητοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Ἀναστασίας καί Πνευματικοῦ Κέντρου Ἱ.Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ν.Ζωῆς.