Τρίτη 4 Αυγούστου 2020
  

  ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
210-5712098

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ:

π. Ιωάννης Κόλλιας

π. Κωνσταντίνος Μαλαπάνης