Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020
  

  Ἅγιος Κωνσταντῖνος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Πευκών & Ανθέων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
210-5010312

ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ:

Αρχιμ. Μακάριος Πλαβούκος

Πρωτ. Διονύσιος Κουτσονικολής

Οικ. Γεώργιος Βετουλάκης

email: naosagiwnkwnstantinoukaielenis@gmail.com