Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019
  

  Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου (Μητροπολιτικός)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. Τσαλδάρη & Ελλησπόντου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210-5711633

   ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ:


Αρχιμ. Μάξιμος Χριστοδούλου

Οικ. Στυλιανός Ταξάκης

Πρωτ. Ἀλέξανδρος Ζαρῖκος

Μυλωνᾶς Σπυρίδων Διακ.

email: evaggper@hotmail.com