Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021
  

  Τό πνεῦμα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

unnamed

Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε...” (στιχ. ἰδιόμελον ὄρθρου).


Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀδελφοί μου, μᾶς ἀξίωσε καί φέτος νά φτάσουμε στό κατώφλι τῆς Μ. Σαρακοστῆς· στό ἱερό αὐτό στάδιο τῶν πνευματικῶν ἀγώνων γιά νά παλέψουμε πνευματικά, ν΄ ἀνανεωθοῦμε ψυχικά, νά ξαναγεννηθοῦμε μέσα στό φῶς καί τή χάρι τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Ἰησοῦ μας.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

kuriaki_agioi_pantes

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τῶν Ἁγίων Πάντων (14.06.2020)


Ἀμέσως μετά τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει τό νέφος τῶν Ἁγίων της, τήν θεία παρεμβολή, τόν χορό τῶν Ἁγίων Πάντων. Μέ τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο καί τήν ἐπιφοίτηση του στούς Μαθητές καί Ἀποστόλους ὁλοκληρώνεται ὁ σωτηριολογικός Κύκλος τοῦ Πάσχα καί τῆς Πεντηκοστῆς. Ἡ πραγματοποίηση τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας φανερώνεται στά πρόσωπα τῶν ἁγίων μας (Ἅγιοι Πάντες).

περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

___________________

ΚΥΡΙΑΚΗ B΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ἡ κατά χάριν θέωση τοῦ ἀνθρώπου”


Ἡ δεύτερη Κυριακή τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί στή νίκη τοῦ ἡσυχασμοῦ ἐναντίον ὅλων ἐκείνων πού ἔπαιρναν τό δρόμο τοῦ ὀρθολογισμοῦ γιά νά γνωρίσουν τόν Χριστό μέ κύριο ἐκπρόσωπό τους τόν ἐξ Ἰταλίας μοναχό Βαρλαάμ. Ἡ κατά χάριν θέωση τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως τήν ἐφανέρωσε “ἔργῳ καί λόγῳ” ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς εἶναι μία δεύτερη νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας (14ος αἰῶνας).

Ἐπίσης ἡ Κυριακή Β΄ Νηστειῶν ἀναφέρεται καί στήν “συλλογική” πίστη τῶν ἀνθρώπων, στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, πού μέ θαυματουργικό τρόπο θεμελιώνεται καί ἐπιβραβεύεται, ὅπως στό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ, πού μᾶς διηγεῖται τό σημερινό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Kyriaki_tis_Orthodoxias

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Τῆς Ὀρθοδοξίας)


Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου καί παιδιά μου, ὀνομάζεται Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, γιατί “ποιούμεθα ἀνάμνησιν τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων καί σεπτῶν Εἰκόνων ἐπί αὐτοκράτορος Μιχαήλ καί τῆς μητρός αὐτοῦ Θεοδώρας”.


περισσότερα...

  ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Συγγνώμη δίχως ὅρια”


Στή στέπα τῆς σημερινῆς ἐγωκρατούμενης καί ἀλλοπρόσαλλης ἐποχῆς μας εἶναι πολύ δύσκολο νά μιλήσει κανείς γιά τή συγγνώμη, γιά τή συγχώρεση, ἔτσι ὅπως βγαίνει ἀπό τήν μοναδική καθάρια πηγή, ἀπό τό θεϊκό στόμα τοῦ Σαρκωμένου Λόγου τοῦ Θεοῦ. Τό σημερινό εὐαγγελικό κείμενο, τῆς Κυριακῆς τῆς Τυροφάγου, πολύ σύντομο καί περιεκτικό, γίνεται ἕνα ἀφυπνιστικό σάλπισμα καί μᾶς ξυπνάει ἀπό τόν πνευματικό λήθαργο, πού μᾶς ἔχουν ρίξει οἱ φθαρμένες καί συμβατικές συνθῆκες ζωῆς τῆς ἐποχῆς μας.

Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας, χωρίς περιστροφές μᾶς λέγει ξεκάθαρα σήμερα, πώς γιά νά μᾶς συγχωρήσει ὁ Θεός Πατέρας μας, πρέπει πρῶτα ἐμεῖς μέ ὅλη μας τήν καρδιά νά συγχωρήσουμε προηγουμένως, ὅλους ὅσους τυχόν μᾶς ἔβλαψαν ἤ μᾶς πίκραναν.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

asotos

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

Τό χρονικό μιᾶς συνταρακτικῆς πορείας.


Ἡ παραβολή τοῦ “ἀσώτου υἱοῦ” περιέχει σέ σμικρογραφία ὁλόκληρο τό Εὐαγγέλιο συμπυκνωμένο. Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς μέ μοναδική ὀμορφιά καί τελειότητα, σκιαγραφεῖ τήν πορεία τοῦ ἀσώτου υἱοῦ σέ τρεῖς χαρακτηριστικές φάσεις: στήν ἀνταρσία του κατά τοῦ πατέρα, τήν περιπλάνησή του “εἰς χώραν μακράν” καί τήν ἐπιστροφή του στό πατρικό σπίτι.

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Ἱεροῦ Κειμένου, θά προσπαθήσουμε νά προσεγγίσουμε τίς σηματοδοτήσεις αὐ

περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

telonou_kai_farisaiou

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)

Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τό ἱερόν προσεύξασθαι”


Ὁ Χριστός μέ τή σημερινή παραβολή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, πού ἀκούσαμε στό Εὐαγγέλιο ἀδελφοί καί παιδιά μου, φωτίζει ἕνα ἀπό τά πιό δύσκολα προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου. Τό πρόβλημα τῆς σωτηρίας του· καί εἰδικώτερα στό ποῦ θά στηριχθεῖ ὁ ἄνθρωπος γιά νά ἐπιτύχῃ τή σωτηρία του. Γι΄ αὐτό ἄς ἀφήσουμε νά μᾶς ὁδηγήσει ὁ Κύριος μέ τή παραβολή Του, στή λύση τοῦ πάντα ἐπίκαιρου αὐτοῦ προβλήματος.


περισσότερα...

  ΚΗΡΥΓΜΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020


ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ


οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνάστασιν πολλῶν

καί εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον”(Λουκ. Β΄, 34)


Σαράντα ἡμέρες ἀπό τήν κατά σάρκα Γέννησή Του ὁ Χριστός προσφέρθηκε στό Ναό, σύμφωνα μέ τά καθιερωμένα ἀπό τόν Νόμο. Καί ἐπειδή ἐκεῖ στόν Ναό τοῦ ἔγινε ὑποδοχή ἀπό πνευματοκίνητους ἀνθρώπους, καί μάλιστα ἐπειδή ὁ Συμεών τόν πῆρε στήν ἀγκαλιά του, γι΄ αὐτό καί λέγεται Ὑπαπαντή. Ἡ λέξη προέρχεται ἀπό τό ρῆμα ὑπαντάω καί σημαίνει ἔρχομαι σέ συνάντηση κάποιου.

Ἡ Ἐκκλησία καθόρισε ἡ μεγάλη αὐτή Δεσποτικοθεομητορική Ἑορτή νά Ἑορτάζεται τήν 2α Φεβρουαρίου, γιατί αὐτή ἡ ἡμέρα εἶναι ἡ τεσσαρακοστή ἀπό τήν 25η Δεκεμβρίου, πού ἑορτάζεται ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ κατά σάρκα. Μέ αὐτόν τόν τρόπο διαιρεῖ τόν ἐτήσιο χρόνο μέ τούς σταθμούς τῆς θείας οἰκονομίας καί τόν εὐλογεῖ. Ταυτόχρονα δίνει στόν ἄνθρωπο τήν δυνατότητα νά μυηθῆ στό μεγάλο μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ)

Ἀνάβαση καί κατάβαση”


Γιά μιά σωτήρια συνάντηση μᾶς μιλάει ἡ Εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς ΙΕ΄ Λουκᾶ. Τή συνάντηση τοῦ ἀρχιτελώνη Ζακχαίου μέ τόν Ἰησοῦ. Ἀξίζει νά τήν προσεγγίσουμε καί νά τήν σκιαγραφήσουμε. Ἄς πάρουμε, λοιπόν, γιά ὁδηγό μας τόν Ἱερό Εὐαγγελιστή καί ἄς δοῦμε τήν εἰκόνα καί τήν πορεία τοῦ Ζακχαίου στήν ἀναζήτηση αὐτή. Ὁ Ἰησοῦς ἔφθανε μέ τούς μαθητές του στήν Ἰεριχώ. Ἐκεῖ ζοῦσε ἕνας ἄνθρωπος, πού μποροῦσε νά διεκδικήσει ἄνετα τόν τίτλο καί τήν δόξα τοῦ πετυχημένου· ὁ ἀρχιτελώνης Ζακχαῖος. Μέσα του ἄναψε σφοδρή ἐπιθυμία νά Τόν συναντήσει, μόλις πληροφορήθηκε πώς ἀπό 'κεῖ θά περνοῦσε ὁ Χριστός. Τρέχει, λοιπόν, ἔξω στό δρόμο νά Τόν δεῖ. “Καί οὐκ ἠδύνατο ἀπό τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικία μικρός ἦν”. Κοντός στό ἀνάστημα καί τό πλῆθος πού συνωστιζόταν γύρω Του, ὕψωνε ἕνα τεῖχος, πού δέν τόν ἄφηνε ν' ἀντικρύσει τό πρόσωπο τῆς προσδοκίας του. Καί τότε, “προσδραμών ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπί συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν”.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα” (Ματθ. δ΄, 16)

Μέ τή σημερινή Κυριακή -Μετά τά Φῶτα- κλείνει ὁ ἑορταστικός κύκλος τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. Ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής ἦταν ὁ λύχνος πού μᾶς παρέπεμπε στό φῶς, τόν Χριστό. Ὅταν ἦλθε τό φῶς, τό λυχνάρι ἀποσύρθηκε.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Καί καλέσουσι τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ,

ὅ ἐστί μεθερμηνευόμενον μεθ΄ ἡμῶν ὁ Θεός” (Ματθ. α΄,23)


Βρισκόμαστε στά πρόθυρα τῆς Βηθλεέμ. Στίς παραμονές τῶν Χριστουγέννων. Οἱ καρδιές μας γιά μιά ἀκόμη φορά καλοῦνται νά βιώσουν τό γεγονός τῆς ἐνανθρώπησεως πού ἔρχεται. Καί στό προοίμιο αὐτῆς τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς γιορτῆς ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο τόν πρόλογο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ματθαίου. Ἰδιότυπος ὁ πρόλογος, ὁ Εὐαγγελιστής ἀνοίγοντας τήν ἀφήγησή του γιά τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, παραθέτει ἕναν μεγάλο κατάλογο ὀνομάτων. Μερικά ἀπ΄ αὐτά μᾶς εἶναι γνωστά. Τά περισσότερα ὅμως μᾶς εἶναι ἄγνωστα. Εἶναι οἱ γενεές τῶν προγόνων τοῦ Ἰησοῦ. Ὅλοι αὐτοί εἶχαν ἕνα κοινό χαρακτηριστικό, ἕναν κοινό βαθύτατο πόθο· νά δοῦν τό “σωτήριον τοῦ Θεοῦ” .


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ ΛΟΥΚΑ

Κυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ.

Ἄνθρωπος τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καί ἐκάλεσε πολλούς”.


Ἕνας ἄνθρωπος, μᾶς εἶπε ἡ σημερινή παραβολή, ἔκανε βραδυνό συμπόσιο μεγάλο καί ἐκάλεσε πολλούς. Ἐφρόντισε νά στείλει ἔγκαιρα μέ τόν δοῦλον του τίς προσκλήσεις στούς καλεσμένους του, ὥστε νά ἑτοιμασθοῦν καί νά παρευρεθοῦν ὅλοι στό μεγάλο τραπέζι του. Ὁ δοῦλος εἶπε στούς καλεσμένους, ἐλᾶτε καί μήν ἀναβάλλετε, γιατί εἶναι πλέον ὅλα ἕτοιμα. Ἀλλά οἱ προσκαλεσμένοι σάν νά εἶχαν προσυνεννοηθεῖ μέ μιά γνώμη, ἄρχισαν νά δικαιολογοῦν τήν ἀπουσία τους ἀπό τό δεῖπνο.

περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ ΛΟΥΚΑ

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκᾶ.

Κραυγή καί κραυγές...


“Ἰησοῦ υἱέ Δαυΐδ ἐλέησόν με” εἶναι ἡ κραυγή πού βγαίνει ἀπό τόν ἄσημο καί τυφλό ἐπαίτη τῆς Ἱεριχοῦς. Οἱ γύρω του “ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ”. Ἐκεῖνος ὅμως συνέχισε ἀκόμη ἐντονώτερα νά φωνάζει: “Υἱέ Δαυΐδ ἐλέησόν με”. Καί ὁ Κύριος ἐνῶ συνωμιλοῦσε, μπροστά στήν ἱκετευτική κραυγή τοῦ τυφλοῦ σταμάτησε καί “ἐπηρώτησεν αὐτόν λέγων· Τί σοί θέλεις ποιήσω;”. Ὁ Χριστός σταμάτησε μπροστά στόν ἀσήμαντο γιά τούς πολλούς, μπροστά στό παιδί Του· δέν τό ἀγνοεῖ. Στέκεται, ἀνοίγει κουβέντα μαζί του καί στή συνέχεια τοῦ δίνει αὐτό πού ὄντως χρειάζεται “ἀνάβλεψον ἡ πίστις σου σέσωκέ σε”.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ

Κυριακή ΙΓ΄ Λουκᾶ.

Ἡ αἰώνια ζωή στόν “νῦν” καί στό “ἀεί”.


Ὁ ἄνθρωπος πού πλησίασε τόν Κύριο καί διατύπωσε τό μεῖζον ἐρώτημα γιά τήν αἰωνιότητα, ἦταν ἕνας πλούσιος ἄρχοντας καλουπομένος στή καλοβολεμένη ζωή του, στάθηκε θαρρετά μπροστά στόν Χριστό καί τοῦ ζήτησε νά τόν χειραγωγήσει γιά νά κληρονομήσει τήν αἰωνιότητα. Ἡ συνομιλία του μέ τόν Κύριο ἦταν μιά σκληρή δοκιμασία γιά τόν ἴδιο, ἀλλά καί ἕνα ἀφυπνιστικό σημάδι γιά ὅλους μας. Στό ἐρώτημα τοῦ νέου, “τί νά κάνω γιά νά κληρονομήσω τήν αἰώνια ζωή”, ὁ Κύριος τοῦ θυμίζει τόν νόμο τῆς Παλαιάς Διαθήκης σάν βατό δρόμο, πού ὁδηγεῖ στήν αἰωνιότητα. Καί ὁ πλούσιος νέος μέ αὐθορμητισμό ἀπήντησε: “Πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου”. Δέν ἔκλεψα, δέν σκότωσα, δέν ἀτίμασα κανέναν, δέν ἔπεσα σέ μεγάλα λάθη. Ὁ καρδιογνώστης Κύριος δέν ἐντυπωσιάστηκε ἀπ΄ τήν ἀπάντησή του καί τοῦ εἶπε: “Ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχει πώλησον καί διάδος πτωχοῖς, καί ἔξεις θησαυρόν ἐν οὐρανῷ καί δεῦρο ἀκολούθει μοι”. Ἀκόμη ἕνα πρᾶγμα σοῦ λείπει· αὐτά πού ἔχεις τά πολλά καί δυσβάσταχτα, πούλησέ τα καί σκόρπισέ τα στούς ἀδελφούς σου· καί τότε θά γίνεις κληρονόμος μου καί μαθητής δικός μου. Ἡ ἐντολή ἦταν ξεκάθαρη. Δέν ἄφηνε περιθώρια γιά σκόπιμες παρανοήσεις καί ἑλιγμούς. Ἡ στιγμή ἦταν δραματική καί ἡ ἀπόφαση ὁριακή. Βρισκόταν μπροστά στό μεγάλο δίλημμα. Ὅμως δέν ταλαντεύτηκε γιά πολύ. Προτίμησε νά κάνει πίσω, νά συνοδοιπορήσει μέ τήν ὕλη, νά πάρει γιά ὁδηγό τά πολλά χρήματά του. Αὐτός ὁ πιστός τηρητής τοῦ Νόμου δέν εἶχε τή δύναμη ν΄ ἀνέβει τό τελευταῖο σκαλοπάτι. Ἦταν παγιδευμένος στή γῆ παρ΄ ὅλη τήν “εὐσέβειά” του. Ἡ θρησκευτικότητά του, ἡ τήρηση μερικῶν ἐντολῶν τοῦ Νόμου τῆς Παλαιάς Διαθήκης φάνηκε ἐπιδερμική καί ἀνώφελη. Καί ὁ Κύριος βλέποντάς τον σκυθρωπό καί ἄφωνο νά χάνεται μέσα στό πλῆθος εἶπε: “Πῶς δυσκόλως οἱ τά χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ”.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ Θ ΛΟΥΚΑ

Κυριακή Θ΄ Λουκᾶ.

(Παραβολή ἄφρονος πλουσίου)


Ἡ πιό συνηθισμένη μορφή ἐκφράσεως καί βιώσεως τῆς ψυχικῆς συγκρούσεως εἶναι ἡ ἐπιδίωξη τοῦ ἀνθρώπου γιά ὑλική ἐξασφάλιση, πού ὅλοι μας τήν ὀνομάζουμε πλεονεξία, δηλαδή ἡ τάση τοῦ νά θέλει κανείς καί νά προσπαθεῖ νά ἔχει περισσότερα ὑλικά ἀγαθά ἀπό ἐκεῖνα πού πραγματικά χρειάζεται.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΛΟΥΚΑ

Κυριακή Η΄ Λουκᾶ.

(Παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη)


Ἡ ἀφορμή γιά νά διηγηθεῖ ὁ Χριστός τήν παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη, ἦταν τό ἐρώτημα πού Τοῦ ἔθεσε ἀμυνόμενος ὁ νομικός γιά τήν αἰώνια ζωή. Πίστευε πώς ἄν ἐφαρμόσει τυπικά τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά κληρονομήσει τήν αἰωνιότητα. Ὁ Κύριος ὅμως μέ τήν παραβολή, ὅπως τόσο παραστατικά μᾶς τήν παρουσιάζει ὁ Εὐαγγελιστῆς Λουκᾶς, δίνει νέα διάσταση στήν ἔννοια τοῦ πλησίον καί διευρύνει ἀφάνταστα τόν ὁρίζοντα στό συζητούμενο πρόβλημα περί κληρονομίας τῆς αἰωνίου ζωῆς.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΛΟΥΚΑ

Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ.

Διαχειριστές ἤ καταχραστές;


Ἄνθρωπος τις ἦν πλούσιος, καί ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καί βύσσον εὐφραινόμενος καθ' ἡμέραν λαμπρῶς” (Λουκ. Ιστ΄, 19)


Ὁ Κύριος, μέ τόν παραβολικό του λόγο, κάνει μιά “ἀνατομία” τοῦ ἀτομισμοῦ. Παρά τό γεγονός ὅτι ἔχουμε χαρακτηριστική λιτότητα ἔκφρασης καί περιγραφῆς, τά στοιχεῖα τῆς τακτικῆς τοῦ πλουσίου, πού δίνονται μ΄ ἕναν μόνο στίχο, εἶναι ἱκανά νά μᾶς δώσουν τήν εἰκόνα τῆς ἀλλοτρίωσης καί τῆς ἐκτροπῆς ἀπό τήν κοινωνία τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΛΟΥΚΑ

Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ.

Ἀπό τἠν ψυχολογία τῆς μάζας στήν κοινωνία τῶν Προσώπων.


“Τίς ὁ ἁψάμενός μου;” Αὐτή τήν ἐρώτηση ἔκανε ὁ Ἰησοῦς, ὅταν πλῆθος πολύ μαζεύτηκε γύρω Του· “οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν”. Ὁ κόσμος πολύς καί ἡλεκτρισμένος· τόν εἶχε γοητεύσει τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου καί τόν εἶχε ἐνθουσιάσει ἡ διδασκαλία Του. Παράξενα ἀκούγεται ἡ ἐρώτηση τοῦ Κυρίου μέσα σ΄ αὐτή τή βραδυκίνητη μαζική πορεία. Γι΄ αὐτό ὁ Πέτρος καί οἱ ἄλλοι μαθητές γεμᾶτοι ἔκπληξη τοῦ ἀπάντησαν: “Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σε καί ἀποθλίβουσι, καί λέγεις τίς ὁ ἁψάμενός μου;”. Ἐδῶ τά πλήθη συνωστίζονται γύρω σου καί σέ πνίγουν καί Σύ λές: “Ποιός μέ ἄγγιξε;” Καί ὅμως κάποιος μέ ἄγγιξε μέ ἕναν τρόπο ξεχωριστό, ἐπιμένει ὁ Κύριος. Μέσα στό πλῆθος, πού Τόν συνέθλιβε ἀναζητάει τή μία ὕπαρξη, τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, τήν ἄρρωστη ἐκείνη γυναῖκα, πού μέ δέος καί λαχτάρα ἱερή, μέσα ἀπό τό πλῆθος κατάφερε καί ἔφτασε στά πόδια Του καί ἄγγιξε τό κράσπεδο τοῦ ἱματίου Του. Καί ἐκεῖνο τό ἄγγιγμα δέν πέρασε ἀπαρατήρητο ἀπό τό θεϊκό μάτι. Ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη πού πλησίασε μέ τό δάκτυλό της τό κράσπεδο τοῦ ἱματίου Του, ἦταν κίνηση ἀγάπης, σεβασμοῦ καί δέους· καί αὐτό, γιατί δέν ἔνοιωθε τόν ἑαυτό της ἄξιο νά κάνει κάτι ἄλλο, νά γονατίσει μπροστά στόν Ἰησοῦ ἤ νά Τοῦ μιλήσει, νά Τόν παρακαλέσει... Ὅμως ἡ αἱμορροοῦσα ἄγγιξε τόν Ἰησοῦ μ΄ ἕνα ἀπέραντο δέος. Ἦταν μιά ἐπικοινωνία προσωπική, συγκλονιστική, μολονότι στήν ἀρχή δέν ὑπῆρξε κανένας διάλογος.

περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ ΛΟΥΚΑ

Κυριακή Στ΄ Λουκᾶ.


Τό θαῦμα τοῦ δαιμονισμένου τῶν Γαδαρηνῶν, πού μᾶς διηγεῖται τό σημερινό Εὐαγγελικό Κείμενο τῆς Κυριακῆς Στ΄ Λουκᾶ, φανερώνει δύο βασικές ἀλήθειες· τήν παρουσία τοῦ Σατανᾶ πού προσπαθεῖ νά κυριεύσει τόν ἄνθρωπο καί ὅτι ὁ Χριστός ἦλθε στόν κόσμο “ἵνα καταργήσῃ τόν τό κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ΄ ἔστι τόν διάβολον” (Ἑβρ. β΄,14). Ἄς δοῦμε πρῶτα τό συγκλονιστικό θαῦμα τῆς θεραπείας, ὅπως μᾶς τό καταγράφει ὁ Εὐαγγελιστῆς Λουκᾶς.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ

Κυριακή Γ΄ Λουκᾶ. (τοῦ Σπορέως)Ἡ ἐξωτερική μορφή τῆς παραβολῆς τοῦ Σπορέως, εἶναι γνωστή σέ ὅλους μας. Ἡ διήγηση της ἁπλή καί προσιτή, ὅσο καί ἡ πράξη τῆς σπορᾶς. Ἐκεῖνο πού χρειαζόμαστε εἶναι τό βαθύτερο νόημα της· δηλαδή τί θέλει Χριστός μέ τό παραβολικό λόγο Του νά μᾶς ἀποκαλύψει. Ἄς παρακολουθήσουμε λοιπόν τόν παραβολικό λόγο, ὅπως τόσο ζωντανά τόν συνθέτει καί μᾶς τόν παρουσιάζει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ

Κυριακή Γ΄ Λουκᾶ.


Νεανίσκε, σοί λέγω, ἐγέρθητι.”

Τό μυστήριον τοῦ θανάτου.


Ἀδελφοί μου τί δεσπόζει στό χῶρο τῆς ψυχῆς μας; Τό πένθος ἤ ἡ ἐλπίδα; Ὁ θάνατος ἤ ἡ Ἀνάσταση; Σήμερα ξεδιπλώνεται μπροστά μας μέ ζωντανά χρώματα τό πένθος τῆς χήρας μάνας τῆς Ναΐν, πού μεταβλήθηκε ἀπότομα σέ ἄφατη χαρά.

Ὁ Κύριος καθώς πλησίασε στή πόλι, ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων ἔβγαινε πρός τά ἔξω. Δέν ἔρχονταν γιά νά τόν ὑποδεχθοῦν. Ὄχι. Οἱ μορφές τους ἦταν λυπημένες, τά μάτια τους ὑγρά, τά βήματά τους ἀργά. Τή σιωπηλή πορεία του τήν διέκοπτε μιά πονεμένη κραυγή πού ράγιζε τίς καρδιές. Μιά χήρα μάνα συνόδευε τό μονάκριβο παιδί της στό τάφο. Καί ὁ Ἰησοῦς στέκεται. Εὐσπλαγχνίζεται τά δάκρυα τῆς πονεμένης μάνας καί τῆς λέει: “Μή κλαῖς”. Καί στή συνέχεια ὁ Κύριος ἄγγιξε τό νεκροκρέβατο καί εἶπε στόν νεκρό: “Νεανίσκε, σοί λέγω, ἐγέρθητι”. Ἀμέσως ὁ νεκρός σηκώθηκε καί ἄρχισε νά μιλᾶ. Ἀμέσως οἱ θρῆνοι μετατράπηκαν σέ κραυγές μεθυστικῆς εὐτυχίας.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΛΟΥΚΑ

Κυριακή Β΄ Λουκᾶ.

Καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως” (Λουκ. στ΄31-36)

ὅπως θέλετε νά συμπεριφέρονται πρός σᾶς οἱ ἄνθρωποι, καί ἐσεῖς νά κάνετε σέ αὐτούς τά ἴδια”


Ἡ εὐαγγελική περικοπή, τῆς Κυριακῆς Β΄ Λουκᾶ, εἶναι μόλις ἕξι στίχοι πολύ σημαντικοί ἀπό τήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου μας. Ἁπλᾶ καί χωρίς περιστροφές ὁ Χριστός ἀνοίγει νέους ὁρίζοντες, δίνει νέες διαστάσεις στή συμπεριφορά, στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων. Αὐτό πού θέλετε νά κάνουν οἱ ἄλλοι σέ σᾶς, αὐτό νά κάνετε καί σεῖς σ΄ ἐκείνους.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΛΟΥΚΑ

Κυριακή Α΄ Λουκᾶ.

ἐπί δέ τῷ ρήματί σου χαλάσω τό δίκτυον”

( “ἀφοῦ τό λέγεις Κύριε, μέ τελείαν ὑπακοήν εἰς τόν λόγον σου θά ρίψω τό δίκτυον ξανά στή θάλασσα”)


Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί μου καί παιδιά μου, ἀναφέρεται σ΄ ἕνα πραγματικό γεγονός, πού ξετυλίγεται στίς ὄχθες τῆς λίμνης Γεννησαρέτ. Δύο πλοῖα εἶναι ἀγκυροβολημένα στή γαλήνια ἀκρογιαλιά της. Ὁ Χριστός μας μπαίνει σ΄ ἕνα ἀπ΄ αὐτά γιά νά μπορεῖ πιό ἄνετα ἀπό κεῖ νά διδάσκει τά πλήθη. Μόλις τελείωσε τή διδαχή Του, εἶπε στό Σίμωνα, πού ἀργότερα σάν ἀπόστολος ὀνομάστηκε Πέτρος: “Τράβηξε ξανά στά βαθιά καί ρῖξε τά δίχτυα σου γιά ψάρεμα. Καί ἐκεῖνος τοῦ ἀπαντᾶ: “Διδάσκαλε ὅλη τή νύκτα κουραστήκαμε καί δέ πιάσαμε τίποτα. Ἐπειδή ὅμως τό λές Ἐσύ θά ρίξω τό δίχτυ. Ὁ Πέτρος ὑποτάχτηκε στό θεϊκό πρόσταγμα καί ἔζησε τό θαῦμα. Τά δίχτυά του γέμισαν ἀπό ψάρια. Τόσα πολλά ὥστε “διερρήγνυτο τό δίκτυον αὐτῶν” καί ἀναγκάστηκαν νά ζητήσουν βοήθεια ἀπό ἐκείνους πού ψάρευαν μέ τήν ἄλλη βάρκα. Κείνη τήν ἡμέρα ὁ Πέτρος κάνει ἕνα ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶς του στόν Κύριο “ἔξελθε ἀπ΄ ἐμοῦ ὅτι ἀνήρ ἁμαρτωλός εἰμί Κύριε”. Ἡ θέα τῆς παντοδυναμίας Του, ἡ γεύση τῆς θείας παρουσίας Του, τόν συναρπάζει καί κάνει φανερή τή δική του μηδαμινότητα.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως

Τό Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου”


Ἡ Γέννησίς σου Θεοτόκε χαράν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ”.


Σήμερα, Κυριακή πρό τῆς ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀδελφοί μου καί παιδιά μου, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τό γενέθλιον τῆς Παναγίας μας. Ἡ πρώτη θεομητορική ἑορτή τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, πού ἄρχισε τήν πρώτη Σεπτεμβρίου. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτῆς τῆς θεομητορικῆς ἑορτῆς, θά προσπαθήσουμε στή συνέχεια νά προσεγγίσουμε τό βαθύτερο νόημα καί μήνυμα τῆς ἡμέρας, πού ρίχνει ἄπλετο φῶς χαρᾶς καί ἐλπίδας στήν πνευματική μας ζωή καί πορεία.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου

Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου.


Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου.

Ἡ σημερινή Κυριακή, πρώτη Σεπτεμβρίου εἶναι ἡ ἀνατολή τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, ὅπως ὀνομάζεται στήν ἐκκλησιαστική γλῶσσα. Καί τοῦτο διότι μετά τήν συγκομιδήν τῶν καρπῶν, γίνεται τρόπον τινά ἡ συμπλήρωσις τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ καί ἀρχίζουμε πάλι νά ἑτοιμάζουμε τήν γῆ γιά νά δεχθεῖ τά σπέρματα διά τοῦτο ὁ μῆνας Σεπτέμβριος λογίζεται ἀρχή τοῦ νέου ἔτους. Μέ ἀφορμή τή σημερινή Ἐκκλησιαστική Πρωτοχρονιά θά σᾶς τονίσω μερικά βασικά πράγματα γιά τήν ἔννοια τοῦ χρόνου ἀπό πλευρᾶς Ἐκκλησίας.


περισσότερα...

  ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ἐπί τῇ Ἑορτῇ

τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.


ΚΛΗΜΗΣ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου


Πρός

τούς ἀγαπητούς μου Ἱερεῖς καί Διακόνους

καί τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ΄ ἡμᾶς

Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τοῦ Περιστερίου.


Ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε”


περισσότερα...

  ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κυριακή Στ΄ Ματθαίου.


Τό σημερινό Εὐαγγέλιο ἀδελφοί μου καί παιδιά μου μᾶς παρουσιάζει τήν ἀλληλεπίδραση τῆς πίστεως πού μέ θαυματουργικό τρόπο θεμελιώνεται καί ἐπιβραβεύεται στό θαῦμα τοῦ παραλυτικοῦ πού μᾶς διηγεῖται ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κυριακή Ε΄ Ματθαίου

Ἡ θεραπεία τῶν δαιμονισμένων τῶν Γεργεσηνῶν”


Μία ἀπό τίς λίγες φορές ἀδελφοί καί παιδιά μου πού οἱ δαίμονες εἶπαν τήν ἀλήθεια ἦταν στήν ἔρημο τῆς χώρας τῶν Γεργεσηνῶν. Ἐκεῖ τυραννοῦσαν δύο δυστυχισμένες ὑπάρξεις. Τούς εἶχαν ἀπομονώσει ἀπό τήν Κοινωνία, τούς εἶχαν καταντήσει φόβητρα ὁλόκληρης τῆς περιοχῆς, ὅπως μᾶς διηγήθηκε τό σημερινό Εὐαγγέλιο.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Κυριακή τῶν 630 Θεοφόρων Πατέρων

τῆς Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451μ.Χ.)


Ὑμεῖς ἐστέ τό φῶς τοῦ κόσμου...”

Τό φῶς, ἀδελφοί καί παιδιά μου, καί στή Παλαιά Διαθήκη καί στήν Καινή Διαθήκη εἶναι τό κατ' ἐξοχήν σημεῖο τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κυριακή Γ΄ Ματθαίου

Ζητεῖτε δέ πρῶτον τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ...”

(Ματθ. 6, 22- 33)


Ἀγαπητά μου παιδιά, εὐλογημένοι μου Χριστιανοί.

Ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς Γ΄ Ματθαίου εἶναι ἀπό τήν ἐπί τοῦ Ὅρους Ὁμιλία τοῦ Κυρίου μας. Μᾶς ὑπενθυμίζει σωτηριώδεις ἀλήθειες καί μᾶς μιλάει μέ ἔμφαση γιά τόν ἐσωτερικό “ὀφθαλμό”. Λυχνάρι στό σῶμα μας, λέει εἶναι τό μάτι. Ὅταν τό μάτι εἶναι καθαρό, ὁλόκληρο τό σῶμα φωτίζεται. Ἄν τό μάτι ἀρρωστήσει, τότε ὁ ἄνθρωπος βυθίζεται στό σκοτάδι. Ὅμοια καί ἡ ὅραση τῆς ψυχῆς. Ἄν εἶναι καθαρή ἡ ψυχή, τότε ἡ ὕπαρξή μας λούζεται στό φῶς καί ἀπολαμβάνει τή Χάρη. Ἄν ὅμως εἶναι πονηρός ὁ μέσα ὀφθαλμός, τότε ἡ ψυχή γεμίζει ἀπό σκοτάδι. Γιά νά μπορεῖ ὁ ἐσωτερικός ὀφθαλμός τῆς ψυχῆς μας νά λειτουργεῖ σωστά, ἔχει ἀνάγκη ἀπό κάθαρση. Γι' αὐτό σέ κάθε εὐχαριστιακή μας σύναξη Τόν ἱκετεύουμε: “Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, φιλάνθρωπε Δέσποτα, τό τῆς σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς καί τούς τῆς διανοίας ἡμῶν διάνοιξον ὀφθαλμούς, εἰς τήν τῶν Εὐαγγελικῶν σου Κηρυγμάτων κατανόησιν...”.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.


Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου.

Σήμερα Κυριακή Β΄ Ματθαίου, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ καί ἑορτάζει τήν Σύναξι τῶν Ἁγίων 12 Ἀποστόλων, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο στό Ἱερό Εὐαγγέλιο.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Κυριακὴ Α΄ Ματθαίου ( τῶν Ἁγίων Πάντων )

Ὁμολογία ἢ Ἄρνηση;

« Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων…», ὅποιος μὲ ὁμολογήσει μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, θὰ ὁμολογήσω κι ἐγὼ γι' αὐτὸν μπροστὰ στὸν οὐράνιο πατέρα μοῦ.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ


Ἡ σημερινή Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι ἡ γενέθλια ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας. Σήμερα πραγματοποιεῖται ἡ μεγάλη ὑπόσχεση τῆς Καινῆς Διαθήκης, πού εἶναι ὁ ἐρχομός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ Παλαιά Διαθήκη ἦταν ἡ ὑπόσχεση γιά τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία (Χριστοῦ) στόν κόσμο. Μᾶς ἀπεκάλυψε μέ ἀνθρώπινο τρόπο τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Ὁ ἐρχομός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπεκάλυψε τό πλήρωμα τοῦ ἀληθινοῦ καί σεσωσμένου ἀνθρώπου. Σήμερα ἔχουμε τήν ἐκπλήρωση τῆς προφητείας τοῦ Προφήτου Ἰωήλ: “καί ἔσται μετά ταῦτα καί ἐκχεῶ ἀπό τοῦ πνεύματος μου ἐπί πᾶσαν σάρκαν” (ὕστερα ἀπό τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, λέει ὁ Θεός, θά ἐκχύσω ἀπό τό δικό μου πνεῦμα σέ κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη) (Ἰωήλ γ΄,1).περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Κυριακή Z΄ἀπό τοῦ Πάσχα (Τῶν Ἁγίων Πατέρων).


      Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί καί παιδιά μου, εἶναι ἡ τελευταία πρίν ἀπό τήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς. Εἶναι ἀφιερωμένη στούς 318 Πατέρες τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου (τό 325μ.Χ. στή Νίκαια Κωνσταντινουπόλεως). Ἡ Σύνοδος τῶν Ἁγίων Πατέρων ἀνεκήρυξε καί ὁμολόγησε τόν Ἰησοῦν Χριστόν ὁμοούσιον τῷ Θεῷ καί Πατρί, ὅπως ὁμολογοῦμε στό Σύμβολον τῆς Πίστεως: “πιστεύω εἰς ἕναν Θεόν ... καί εἰς ἕναν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ...”. Σήμερα ἀκούσαμε στήν εὐαγγελική περικοπή τήν ἀρχιερατική προσευχή τοῦ Κυρίου, ὅπου ὁ Χριστός παρακαλεῖ τόν Θεό Πατέρα γιά ἕνα ἀπό τά μείζονα θέματα, πού εἶναι ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας Του.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

Τό ὕδωρ τό ζῶν”

1. Βρισκόμαστε ἀδελφοί μου καί παιδιά μου, στό μέσον τῆς πορείας μας πρός τή μεγάλη Ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς. Εἶναι ἡ ἑβδομάδα τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Καί ὁ Χριστός σήμερα στό εὐαγγέλιο πού ἀκούσαμε μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι εἶναι τό “ὕδωρ τό ζῶν, τό ἀλλόμενον εἰς ζωήν αἰώνιον”. Αὐτή τή βασική ἀλήθεια τῆς ὑπάρξεώς μας, προβάλλει ἡ Ἐκκλησία μας μέ τήν περικοπή, πού περιγράφει τή συνάντηση τοῦ Κυρίου μέ τήν Σαμαρείτιδα.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ


Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,


Σήμερα ἡ εὐαγγελική περικοπή μᾶς διηγήθηκε τήν ὑπάρξη μίας δεξαμενῆς μέ νερό στά Ἱεροσόλυμα. Μία φορά τόν χρόνο, Ἄγγελος τάραζε τά νερά της καί ὅποιος προλάβαινε νά βουτήξει πρῶτος, θεραπευόταν ἀπό ὅ,τι ἔπασχε. 
Ἐκεῖ λοιπόν εἶχε ἐγκατασταθεῖ ἕνας συνάνθρωπός μας, παραλυτικός, ἀνίκανος νά περπατήσει, πού ματαίως περίμενε γιά 38 χρόνια κάποιος νά συγκινηθεῖ καί νά τόν ρίξει πρῶτο μέσα στά νερά τῆς κολυμβήθρας γιά νά γιατρευτεῖ.
περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ὁ δυναμισμός τῆς ἀγάπης

1. Τήν Τρίτη Κυριακή ἀπό τοῦ Πάσχα, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τούς αὐτόπτες μάρτυρες τοῦ θανάτου καί τῆς Ἀναστάσεως, τοῦ Κυρίου μας· παρουσιάζει τά πρόσωπα ἐκεῖνα πού καταθέτουν τήν προσωπική τους μαρτυρία “τοῖς πᾶσι ... τό σωτήριον κήρυγμα” τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.


περισσότερα...

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Κυριακή Β΄ ἀπό τοῦ Πάσχα

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ.

1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου εἰκονίζει τήν ὄγδοη ἡμέρα, τήν ἀτελεύτητη ζωή τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τήν προετοιμασία γιά νά δεχθεῖ τήν ἀναστημένη θεανθρώπινη ζωή τοῦ Κυρίου, πού ὁ Χριστός μας ἐδώρησε μέ τήν Ἀνάστασή Του. Καί στό πρόσωπο τοῦ Θωμᾶ, ἡ Ἐκκλησία μᾶς βοηθᾶ νά ξεπεράσουμε τούς φόβους μας καί τήν δυσπιστία μας μέ τήν ὑπαρξιακή μετοχή μας στή ζωή τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου.