Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
  

   ΔΗΛΩΣΙΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

   Σήμερα 30 Νοεμβρίου 2012 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας προέβη στήν ἑξῆς δήλωση:

            Ἐπειδή ἐσχάτως γίνεται πολύς λόγος περί ὑπάρξεως ἑκατομμυρίων ΕΥΡΩ εἰς τούς προσωπικούς μου λογαριασμούς παρακαλῶ ὅπως οἱοσδήποτε Κληρικός ἤ λαϊκός ἔχει στοιχεῖα  νά τά καταθέσῃ ἐπωνύμως εἰς τήν ΣΔΟΕ πρός περαιτέρω ἔρευναν. 

            Ἐπιφυλάσσομαι νά ἀσκήσω πᾶν νόμιμον δικαίωμα πρός προστασίαν τῆς προσωπικότητός μου καί τήν ἀποκατάστασιν τῆς ὑστεροφημίας μου.  

                                                + Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ   ΕΟΡΤΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

 

ΕΟΡΤΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

 

DSC_0009_003

Τήν Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012, μνήμη του μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας μας Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου γιόρτασε την ονομαστική του εορτή ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος. Σεμνά καί λιτά ο Μητροπολίτης γιόρτασε τα ονομαστήρια του στον χώρο τού υπό λειτουργία ευρισκομένου Γηροκομείου της Ιεράς Μητρόπολης στην περιοχή της Κηπούπολης.


περισσότερα...

  Μητροπολίτης

____

 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος (κατὰ κόσμον Γεράσιμος) Ζαφείρης ἐγεννήθη ἐν Ἄρτῃ τῷ 1935. Ἀπεφοίτησεν ἀριστοῦχος ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης τῷ 1960. Μετεξεπαιδεύθη ἐν Γαλλίᾳ καὶ  Γερμανίᾳ, ἀνακηρυχθείς Διδάκτωρ καὶ Ὑφηγητὴς τῆς Θεολογίας εἰς Στρασβοῦργον καὶ Ἀθήνας. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1960, Ἱερεὺς τῷ 1970. Ἐξελέγη Τιτουλάριος Μητροπολίτης Γαρδικίου τῷ 1976 καὶ διωρίσθη Δ/ντὴς τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θέσιν τὴν ὁποίαν διετήρησεν ἕως τοῦ ἔτους 1999. Ἐξελέγη Μητροπολίτης Περιστερίου τῷ 1978. Ἐξεπροσώπησε τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος εἰς πλεῖστα Διορθόδοξα καὶ Διαχριστιανικὰ Συνέδρια. Ἔτυχε πλείστων ἐκκλησιαστικῶν καὶ πανεπιστημιακῶν διακρίσεων.