Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019
  
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα » Νέα »
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΟΡΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Σᾶς προσκαλεῖ εἰς τήν τελετὴν ἐπὶ τῇ ὑποδοχῇ 
τοῦ  νέου ἐνιαυτοῦ 2010
καὶ τήν κοπήν τῆς Βασιλόπιττας  
εἰς τήν  αἴθουσαν  τοῦ 
Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου 
ἐν  Περιστερίῳ καὶ ἐπὶ τῶν ὁδῶν
Εθνικῆς Ἀντιστάσεως 96 & χαλκοκονδύλη
τήν Παρασκευήν 1ην  Ἰανουαρίου 2009
καὶ περί ὣραν 11ην  πρωϊνήν.

ΤΕΛΕΤΗ ΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ

     ΜΕΡΟΣ Α΄
       * Εὐλογητὸς ὁ Θεός… (ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου
        Μητροπολίτου Περιστερίου Κ.Κ. Χρυσοστόμου)
       *Ὁ πάσης Δημιουργός τῆς κτίσεως…........
       *Μορφὴν ἀναλλοιώτως…..........
       *Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου..........
       *Ὁ τῶν αἰώνων Ποιητής….......
     Τούς ὕμνους ψάλλει ἡ Βυζαντινή Χορωδία τῆς Ἱερᾶς  Μητροπόλεως
         ὑπό τήν Διεύθυνσιν τοῦ Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Βλάχου.
       *Εὐλογία Βασιλόπιττας.
       *Φήμη Σεβασμιωτάτου.
       * Ἀπόλυσις

      ΜΕΡΟΣ Β'
       Ὁμιλία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου.
       Χαιρετισμοί.
       Μετὰ τὸ πέρας τῆς τελετῆς καὶ ἐνώπιον πάντων θὰ  γίνῃ 
          ἡ κλήρωσις τῆς λαχειοφόρου ἀγορᾶς.
       Διανομὴ Βασιλόπιττας ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου.
       Δεξίωσις.