Κυριακή 9 Αυγούστου 2020
  
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα » Νέα »
  ΕΥΧΕΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ

angelicoNativity

Εὐχές

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περιστερίου

κ.κ. ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ

Διά τό Ἅγιον Δωδεκαήμερον

Μέσα σ΄ ἕνα κόσμο ἀποπροσανατολισμένο καί σκληρά δοκιμαζόμενο,

ἡ φωνή τοῦ οὐρανοῦ

“ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστί Χριστός Κύριος, ἐν πόλει Δαυίδ” (Λουκ. Β΄,11)

εἴθε νά λειτουργήσει παρηγορητικά καί ἀφυπνιστικά γιά ὅλους μας·

διά νά διέλθωμεν τάς Ἁγίας Ἑορτάς τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου

καί τοῦ ἐπί θύραις Νέου Ἔτους

μέ ὑγείᾳ, μέ τήν εἰρήνη τοῡ Χριστοῦ καί μέ τίς χάρες τοῦ οὑρανοῦ.